Indregulering af ventilation

For et bedre indeklima og optimal energiøkonomi

Sundere indeklima

Besparelse på elregningen

Mindre støj i hjemmet

Længere holdbarhed

Indregulering af ventilationsanlæg for et sundere indeklima

Vi er eksperter i Indregulering af genvex anlæg, nilan ventilation, halton, vent-axia, danfoss, dantherm ventilationsanlæg m.m. En indregulering udføre vi altid efter en ventilationsrensning. Vi bruger altid en kalibreret flowmåler som sikrer optimal gennemstrømning af luften i ventilationskanalerne, derudover skal filteret i ventilations anlægget altid være udskiftet med et nyt og originalt. Vi udfører altid en indreguleringsrapport af din ventilation. 

Indregulering af et varmegenvindingsanlæg udføres for at opnå et effektivt energiforbrug og et konstant sundt indeklima. Luftstrømmene skal justeres med så lav hastighed som muligt. Hvis ventilationen indstilles med en unødvendig høj hastighed, og luftstrømmen er reguleret med kontrolventiler, øger det lydniveauet i ventilationssystemet og ventilationsanlæggets energiforbrug. Vi anbefaler altid at få lavet ventilation indregulering, får at opnå et konstant sundt indeklima, samt det mest støjsvage ventilationsanlæg. Pris kan variere meget alt efter hvilken type anlæg, hvor mange ventiler er der, hvor stort er anlægget m.m. 

Vi forklarer altid kunden, hvorfor og hvordan ventilationsanlægget bruges korrekt og mest energi effektivt korrekt.

Mangler du råd og vejledning om indregulering af ventilationsanlæg? Bliv kontaktet idag!

Hvordan fungerer et ventilationsanlæg og hvorfor skal det indreguleres?

Et ventilationsanlæg blæser frisk luft ind i boligens rum via ventilationskanaler og indblæsningsventiler, mens luften i rummet suges ud gennem andre udsugningsventiler. Der skal altid være et undertryk i boligen, det vil sige at luften skal være balanceret mellem indblæsningsluften og udsugningsluften, dette kaldes for indregulering. Grunden til et undertryk i boligen er for at holde fugt ude af bygningens konstruktion. Balanceringen sikrer optimal gennemstrømning af luften i ventilationskanalerne. Optimal luftgennemstrømning vil aldrig kunne opnås med skidt, støv og snavs i ventilationskanalerne, samtidig øger det lydniveauet i ventilationssystemet og ventilationsanlæggets energiforbrug.

Er du i tvivl om hvordan dine kanaler ser ud? Så kontakt os i dag på 52114109 for et uforpligtende tilbud.

Indregulering af ventilation foretages altid med nye originale ventilationsfiltre

Luftstrømmen (m3/h) måles altid med rene originale ventilations filtre. Luftstrømmen i nogle ventilationsanlæg kan være forskellige fra sommer til vinter. Især om vinteren er det korrekte forhold ekstra vigtigt grundet kondensering. Vi indregulerer altid i henhold til bygningsreglementet. Hos ventilationsrens.dk er vi specialister i indregulering af alle typer af ventilationsanlæg, såsom Nilan ventilation, Genvex, Lindab, Danfoss, Zehnder, Vent-Axia, Halton og meget mere. Når man snakker ventilation, skal det altid sikres at der er et lille undertryk tilstede, ved overtryk i boligen, risikerer man kondens, som kan trække ud i bygningsmassen og på sigt gøre stor skade.

Ventilens position må ikke ændres efter målingen for at undgå fugtskader m.m.

Efter luftstrømmen er blevet målt, låses kontrolventilens i den justeret position. Justerings positionen og placeringen af ventilerne må ikke ændres efter indreguleringen. Ventilationsanlæggets grundlæggende indstillings hastighed, – og især indblæsnings- / udsugnings forholdet – må ikke ændres uden at der foretages en ny måling af luftstrømmen. Hvis der ændres på indreguleringen, ødelægges målingen og dermed effektiviteten, samt indeklimaet forringes. Når ventilerne skal rengøres, løsnes ventilen, uden justeringen ikke ændres. Runde kontrolventiler kan skrues ned fra loftet ved rengøring.

Indregulering af ventilation udføres efter bygningsreglementet

Det er vigtigt at få en korrekt indregulering af ventilationsanlæg, for at opnå et konstant sundt indeklima. Derudover er der gældende regler som skal overholdes når der skal foretages indregulering af ventilation, bygningsreglementet stiller skarpe krav til luft, ud fra hvilken type rum der skal indreguleres. Når man snakker luft og indregulering måles der i m3/h / kubikmeter luft i timen. 

I bygningsreglementet Kap 22. §443-§446 Kan du læse mere om kravene til ventilation i beboelsesbygninger. F.eks i køkkener skal udsugningen mindst kunne fjerne 20 l/s / liter luft i sekundet. Dette fordi at der laves mad, og røg, fugt samt damp skal kunne ledes bort uden gener for beboeren. Samme gælder et badeværelse, her skal der kunne udsuges mindst 15 l/s, for at undgå en for stor fugtophobning i rummet.

Der stilles ligeledes krav til indblæsning af luften i boligen, som er mindst 0,30 l/s pr. m2 opvarmet etageareal. Når man skal foretage indregulering af ventilation skal der altid foretages en udregning udfra den konkrete bolig, man skal altid have en lille undertryk i mellem 3-5% for at undgå fugt trænger ud i bygningsmassen. 

Hvordan ser jeg foreskel på indblæsnings ventiler og udsugnings ventiler?

Indregulering af ventilationsanlæg indblæsningsventil

Indblæsningsventil

Indregulering af ventilationsanlæg udsugningsventil

Udsugningsventil

Rengøring af ventiler, skal min ventilation indreguleres igen?

Skal jeg tage hensyn/passe på når jeg skal rengøre mine kontrolventiler? Dette er et spørgsmål vi ofte får. Svaret er ja! Du skal passe på, for ventilerne er indreguleret til en præcis luftmængde. Når du skal rengøre ventilerne, skal du tage fat i den “tykke” del af ventilen og dreje den mod uret, på den måde kan ventilen blive afmonteret uden positionen ændrer sig. Du skal altid fjerne isoleringen/lydpakningen så den ikke får vand og fugt. Derefter kan ventilen vasken med vand og sæbe, vi anbefaler at dette gøres minimum hver 6. måned. 

Dette er dog kun et minimum og du kan vaske den lige så meget du har lyst til. Hvis du får ændret på indreguleringen af dit ventilationsanlæg, er du altid velkommen til at kontakte os på 52114109, så skal vi nok hjælpe dig med at få din ventilation indreguleret igen.

Fordele ved vENTILATION INDREGULERING

Bedre indeklima

Vi bruger 90% af vores liv inden døre. Vi afgiver cirka 2,5L vand hver dag til vores bolig. Derfor er det vigtigt med korrekt indstillet ventilationsanlæg for at opretteholde et godt indeklima.

Bedre komfort

Indregulering fortages således at hele ventilations anlægget balanceres, således at der indblæses samme mængde luft, som der fjernes via udsugningen. Dette skaber komfort i hjemmet.

Spar penge

På sigt over 1 år vil der være en energiøkonomisk gevinst ved at få indreguleret sit ventilations anlæg. Da det kan køre på laveste niveau med den samme mængde luft., som justeres på kontrolventilerne.

Mindre støj

Når ventilations anlægget indreguleres, vil man opleve betydelig lavere støjniveau. Da anlægget simpelthen skal arbejde meget mindre for at suge samme korrekte mængde luft.

Brug for hjælp til indregulering af ventilationsanlæg? Vi er eksperter!