Rensning af tørretumbler aftræk

Få en driftsikker tørretumbler og undgå brandfare

Undgå brand i maskine

Besparelse på elregningen

Mindre støj omkring maskine

Længere holdbarhed

Ventilationsrens af tørretumbleraftræk København & Sjælland

I en tørretumbler dannes der fnug, støv og fugt når der tørres tøj i en tørretumbler. Disse spildprodukter trækkes ud igennem et ventilationsrør som typisk ender ud igennem væggen eller i en brønd. Over tid vil det hobe sig op i aftrækskanalen, typisk i bøjninger eller der hvor røret nedkøles, som er udenfor. 

Dette fnug/støv er brandfarligt og kan antændes fra den høje varme som en tørretumbler producerer. Nogle nyere modeller kan registrere hvis der er en tilstopning og vil deaktivere varmen, du vil opleve dit tøj næsten, ikke bliver tørt. Andre modeller har ikke denne funktion, her vil du mærke tøjet bliver varmt men stadig er fugtigt. For at undgå at din tørretumbler udgør en stor brandfare, er det vigtigt du får renset dit aftræk 1-2 gange årligt – afhængigt af forbruget af den.

BEK nr 776 af 25/11/1991
Bekendtgørelse om centrifuger
Mange vaskerier tænker ikke på vedligeholdelse og jævling rengøring af ventilationskanalen fra et tørretumbler aftræk.

Dette skal renses ihh til bekendtgørelsen om centrifuger  (bek nr 776)

14. Enhver centrifuge skal anvendes, vedligeholdes og rengøres i overensstemmelse med leverandørens forskrifter.

16. Centrifuger til erhvervsmæssig brug skal underkastes et eftersyn mindst en gang om året af leverandøren eller en anden sagkyndig, jf. dog § 17.

17. Centrifuger i ejendoms- og møntvaskerier og i vaskerier, hvor centrifugerne også er tilgængelige for andre end ansat personale (f.eks. på hospitaler og plejehjem), skal underkastes et eftersyn mindst en gang hver 6. måned af leverandøren eller en anden sagkyndig.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=67555

Mangler du vejledning omkring rensning og vedligehold af tørretumbleraftræk? Bliv kontaktet idag!

Fordele ved rensning af Tørretumbleraftræk

Undgå brandfare

Et tilstoppet tørretumbleraftræk kan medføre stor brandfare for bygningen og mennesker. Da tørretumbleren simpelthen ikke kan komme af med varmen. Fnug og støv i kanal kan antænde og starte en brand.

Længere leve tid

Ved regelmæssig vedligeholdelse af sit tørretumbleraftræk, vil der være en længere levetid på tørretumbleren. Da en tilstoppet tørretumbler ikke kan komme af med varmen.

Besparelse

På sigt over 1 år vil der være en energiøkonomisk gevinst ved at få serviceret og renset sit tørretumbleraftræk. Da holdbarheden forlænges og brandfare mindskes. At få renset aftrækket er billigere end en ny tørretumbler.

Mindre støj

Med rene aftrækskanaler vil man opleve betydelig lavere støjniveau. Da maskinen simpelthen skal arbejde meget mindre for den for at komme af med den samme mængde luft.

Brug for hjælp til rensning af tørretumbleraftræk? Vi er eksperter!

Se vores før- og efter billeder

Ventilationskanal før rensning af ventilationskanaler københavn og sjælland
aftrækskanal før rensning af ventilationskanaler københavn
aftrækskanal efter rensning af ventilationskanaler
Ventilationskanal før rensning af ventilationsrør
ventilationskanal efter rensning af ventilationsrør